Het geheimzinnige document of de vermomde Amerikaan

Het volgende schrijven werd mij anderhalve week geleden aan het redactieadres toegezonden:

 

Amsterdam, February, 27th 1925.

 

Sir!

 

By kindness we read your article: ‘Europa voor de Europeanen!’ in your student's weekly. Though being quite sure, this article is a very obvious one to dispute,

[p. 235]

we won't do so, because you are only a very young man, who has no opinion, that means, no common sense about things of what you are writing.

We are also quite sure, that meeting with more, especially with Christian American people you will be able to make your detested brain more saint.

For giving you this chance, we send you enclosed this here card and we sincerely hope you'll be kind enough as to comply with our invitation.

As seen from the view of journalists your article was not so very bad. We dare say, if you would have some desire for it, we can send you a tip for one of our leading weekly's and you'll make a great deal of money with it.

Expecting to meet you on the 10th of March we remain

Sir

yours faithfully,

C.S.A. Masston D.B.B.,

Secretary of the Board of Lectureship,

Holland-Section.

 

Bijgevoegd was een toegangsbewijs voor een ‘Free Lecture’ der ‘Christian Science Society Amsterdam’, op 10 maart 1925, 8 uur, in de Zendingskapel, Keizersgracht 676.

Dit schone document is geschreven in fraai angelsaksisch handschrift met roodbruine inkt op goed postpapier. De inhoud is inderdaad, zoals de lezer thans zelf kan oordelen, geheel suggestief opgesteld in de simplistische denktrant (stijl-president Coolidge) van mijn geliefde vijanden aan de overzijde des Oceaans. Geachte inzender, ik ben er dan ook ingelopen. Uw mystificatie was voortreffelijk.

Deze brief was afgezonden Maarten Kosterstraat 67. Een P.C., daarheen gedirigeerd, kwam als onbestelbaar terug. Bij informatie bleek deze straat slechts de nummers 1-25 te bevatten! - Ten overvloede heb ik mij Dinsdagavond 10 maart overtuigd, dat de Zendings-

[p. 236]

kapel potdicht was.

Alle hoop, om door een christelijke Klu-Klux-Klan te worden opgelicht, is daarmee voor mij vervlogen. Ik breng de pseudo Amerikaan, of wie hij ook zijn moge, mijn hulde.

Slechts dit: licht mij, nu Uw grap zo uitstekend geslaagd is, in over Uw ware naam. Misschien mag ik in U zelfs een bondgenoot ontdekken?

 

Met Europese groet,

Uw d.w.,

M.t.B.

 

14 maart 1925

M.t.B.