Cinema

In de dagbladen komt de volgende, waarschijnlijk goed betaalde, ‘mededeling’ voor:

Filmnieuws

Naar wij vernemen zal het Amerikaansche gezelschap, dat vandaag met zijn filmopnamen in de Stad zooveel opzien baarde, morgen het publiek weder in de gelegenheid stellen, enkele meters filmopname van zich te laten maken. De regisseur van het gezelschap, de bekende William de Mille, gaat uit van het standpunt, dat iedereen talent heeft om voor de film te spelen, een standpunt dat ook iedereen zal huldigen als hij weet dat Rudolph Valentino b.v., nu de grootste der grooten, enkele jaren geleden aan een vriend schreef:

‘heb geen cent talent voor de film’.

Indien het weer meewerkt, zullen de opnamen morgen gemaakt worden in den tuin van het Paleis voor Volksvlijt, van ca. half twaalf tot half drie. Laat ieder de groote kans van zijn leven waarnemen.’

 

Het is altijd pleizierig als de stommelingen het illustratiemateriaal hunner oer-stommiteit zelf publiceren.

9 mei 1925

M.t.B.