Kurhaus-cabaret
Louis Davids en het A.B.C.-Cabaret
Klankenparade

Ook in het tweede programma in het Kurhaus-Cabaret is het A.B.C.-gezelschap van Louis Gimberg draagster van het gevarieerde programma. Het blijkt dus, dat Nederlanders ook best een kleinkunst-programma kunnen samenstellen, afwerken......... en succes hebben, al werd het nog maar zelden vertoond.

Over de revue ‘Klankenparade’ heb ik bij den Haagschen doop in Diligentia het noodige geschreven, en ik behoef, nu deze verdienstelijke artisten bekend genoeg zijn geworden, wel niet in herhalingen te vervallen.

Louis Gimberg confereert en draagt voor, Corry Vonk is eigenlijk beter dan in het vorige programma (vooral natuurlijk als de Gulzige Veelvraat), Wim Kan, Lau Ezerman, Tilly Perin - Bouwmeester en Fientje Berghegge zijn ook weer van de partij, en de heeren Beuker en Denijs ‘zeggen het met vleugels’.

Louis Davids heeft ditmaal een zeer ‘ethisch’ accent, want hij valt de speelbank in Monte Carlo aan met de verontwaardiging van een moraalprediker, echter niet zonder zijn glimp van ironie; en in het liedje van den ezel waarschuwt hij tegen talrijke ezelachtigheden, die mensch en ezel bij wijze van ‘missing link’ verbinden. Series limericks van fantastisch karakter ontspringen aan den wal zijner tanden; en dat de menigte ten slotte het ezelrefrein gretig meebalkt is geen wonder.

Met al deze lieden uitsluitend ‘van heinde’ is het dus ook ditmaal best uit te houden in de pagode, en meer dan dat.

M.t.B.