Le Barbier de Séville
Schoolvoorstelling door ‘Les Compagnons du Théâtre Classique’.

Het blijspel van Beaumarchais mag voor ons niet meer de ‘polemische’ beteekenis hebben die het voor het publiek van het achttiende-eeuwsche Frankrijk had, het blijft een zeer knap geconcipieerd stuk, waarvan de held, Figaro, niet ten onrechte een zekere vermaardheid heeft gekregen. Hij is de held van den derden stand, die toen nog niet in derden en vierden stand was verdeeld, hij vertegenwoordigt dien stand in de oppositie als een ideaal van scherpzinnigheid, behendigheid en eigenbelang; als zoodanig heeft niet graaf Almaviva met zijn verliefden zwier, maar Figaro de heldenrol te spelen; hij is de ware dirigent van deze comedie, en ook zonder de toespelingen op toenmalige toestanden te vatten, heeft men plezier in zijn manoeuvres.

Voor een zeer dankbaar publiek (het stuk is voor een schoolvoorstelling als geknipt) heeft een troepje jonge Fransche acteurs (‘Les Compagnons du Théâtre Classique’) gistermiddag in den Koninklijken Schouwburg een alleraardigste vertooning gegeven van ‘Le Barbier de Séville’. De spelers stelden zich tevreden met enkele aanduidingen ter typeering der rollen (een hoed, een pruik, een degen etc.), en met een beweeglijk, kleurig decor, dat ruimschoots voldoende was om de illusie van het gefingeerde Sevilla (dat zeker niet ‘locaal’ bedoeld werd door den auteur!) te wekken en in stand te houden. De nadruk viel nu geheel op het spel zelf, en dat was zeer te loven. Deze ‘compagnons’ leggen het er niet dik op, zijn misschien ook geen phaenomenale acteurs, stuk voor stuk, maar zij hebben zich wel degelijk verdiept in de mentaliteit van dit soort werk; dat bleek uit hun opvatting van Beaumarchais en ook uit het knappe samenspel, dat men in het algemeen slechts kon roemen. Ik noem een vlotten en slimmen Figaro van Jean Jacques Daubin, een zwierige Almaviva van Robert Tenton, en een spitse Rosine van Lily Kedrova. Ook de docteur Bartholo, don Bazille, alcade, notaris en lakeien waren in deze voorstelling zeer op dreef. De stemming was er na den aardigen proloog dan ook dadelijk in.

De voorstelling wordt heden, Woensdag en Donderdag herhaald. Zij zou ook bij volwassenen zeker in den smaak vallen.

M.t.B.