Kurhaus-cabaret
Louis Davids en het A.B.C.-Cabaret
Revue ‘Lentemelodie’

De proef is verleden jaar blijkbaar goed bevallen, want ook dit seizoen hebben Louis Davids en het A.B.C.-Cabaret onder leiding van Louis Gimberg een hecht verbond gesloten ten einde leven te brengen in het aloude en schilderachtige gebouwtje, dat het centrale plein van Scheveningen strategisch volkomen beheerscht. Een cabaret dus met twee zielen en één gedachte, twee handen op één maag, of hoe men het noemen wil; in ieder geval is de combinatie lang niet gek en zeker veel beter dan de rhapsodisch aaneengeregen nummers van sommige openingsprogramma's. Louis Davids heeft - het behoeft wel geen betoog meer - een eigen stijl, en het A.B.C.-Cabaret ook; die twee stijlen vloeken geenszins naast elkaar. Het eenige bezwaar lijkt mij, dat Davids nu wat meer achter de schermen blijft; hij deelt de conférence met den overigens zeer amusanten, inpressionistisch keuvelenden Gimberg en men zou hem graag wat langer op de planken zien. Hij is er nu met een aantal liedjes, waarvan ik hier speciaal wil noemen het scherpsatyrische en uitstekend (zonder larmoyante overdaad) voorgedragen ‘Carnaval’: een visioen van het verzinkende Europa en Japan op den achtergrond. De zaal luisterde muisstil naar deze knappe proeve van cabaretpoëzie.

Er is op het tooneel een regenapparaat gemonteerd, hetgeen wij (voor een badplaats!) den hemel verzoeken noemen; men wordt er koud van, zooals het regent; het is of je een goot hoort loopen, om het met bakker de Groot te zeggen. Overigens is dit regennummer, waarbij het A.B.C.-Cabaret zich presenteert, niet het beste van het programma; dat is veeleer ‘De Heer en Mevrouw Jansen’, een klein hooglied van het leven in burgerlijkheid en humorloosheid, voortreffelijke tekst, voortreffelijk gespeeld door de welbekende Corry Vonk en Wim Kan, met Lau Ezerman als moraliseerend ‘spreker’. Deze acteurs weren zich ook bijzonder in het paedagogische nummer (stijl Van Alphen), waaraan een modern paedagogisch nummer (stijl verdrongen complexen en opvoedkundige adviezen door baardman) is toegevoegd. En verder is er nog het noodige kleingoed, waaraan de leden van het gezelschap met entrain hun krachten geven. Tilly Perin - Bouwmeester zingt weer het levenslied, en ook Lizzy Valesco draagt iets dergelijks bij: het zou nog beter zijn, als zij niet zoo erg nasaal deed à la Fientje de la Mar. Beuker en Denijs oogsten natuurlijk groot succes aan hun vleugels.

Een al vrij talrijk publiek heeft de opening bijgewoond en zich zeer verheugd betoond over het wederzien.

M.t.B.