Nieuwe uitgaven

l'Esprit Français, Anthologie par Robert Grémaux (W.). Thieme & Cie, Zutfen, 1934.

Deze bloemlezing is voor middelbare scholen bestemd, maar zij kan zeker ook een uitgebreider gebied bestrijken. Het veelbesproken begrip ‘esprit français’ wordt hier immers toegelicht met de voorbeelden zelf, waardoor men gelegenheid heeft zelf de beteekenis en beperktheid van dit begrip aan de auteurs te controleeren; allicht kan een staalkaart als deze als inleiding dienst doen. Naast elkaar vindt men er o.a. werk van Renan, Barrès, maarschalk Lyautey (die, met Benjamin Vallotton, ook een voorrede heeft geschreven), Sainte Beuve, François Poncet, etc. etc. Variatie genoeg dus. Van Barrès heeft Grémaux een opstel opgenomen over de kracht van het Fransche volk (‘Notre Grande Force’), waarin de Fransche cultuur al[s] zeer curieus wordt omschreven.

Bij het boek hoort een vocabulaire.

M.t.B.