Nieuwe uitgaven

Eline van Stuwe. De tiara van de Hertogin van Berwick. Het Mysterie van Berwick-House. (Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon, N.V.)

Dit boek biedt een heerlijk tijdverdrijf voor een regenachtigen middag in een pension van een kleine badplaats. Het is boeiend verteld, prettig leesbaar en heeft met literatuur niets uitstaande. (Ik hoop tenminste, dat de schrijfster in deze richting ook geen illusies heeft.) Geen psychologische uiteenzetting van de realiteit, die wij zoo dagelijks om ons heen in zakformaat kunnen waarnemen en waarvoor men nu eenmaal niet naar een badplaats trekt!

Neen, de lezer wordt hier in hooge kringen gevoerd, verkeert zelfs tijdelijk aan het hof, bezoekt in schoone japonnen de Ascott-races. De hoofdpersoon is nl. de mooie moderne kleindochter van de hertogin Van Berwick, Rosamond Hoare, een heerscheresje in den dop. We zien haar stevenen naar Buckingham Palace, voor de voorstelling aan het Hof, in witte crêpe satin. We beleven met haar de dwaze liefde voor Lord Henry Douro, wiens levenswandel niet altijd even degelijk is en door wiens invloed zij zelf ook aan den boemel geraakt, zeer tot schrik van vader en grootmoeder. Door hen wordt dan ook een hoogstaande Mr. Melchett uitgezocht om met Rosamond te trouwen en zoo haar ‘schreden te leiden’. Maar het huwelijk moet worden uitgesteld, omdat de Tiara, de kostbare diadeem van de hertogin, die ook Rosamond bij haar huwelijk zou moeten dragen, gestolen wordt. Hieraan knoopt zich nu een spannende detective story vast. Alles komt tenslotte terecht en Rosamond trouwt met Gordon Melchett, dien zij, dank zij deze heele historie, hartstochtelijk lief heeft gekregen.

Wat wil men dus meer! De mooiste romantiek doorvlochten met detectiveverhaal! Maar... men moet er natuurlijk van houden!

M.t.B.