Graaf Carlo Sforza over Italië (het Maartnummer van ‘Die Sammlung’)

[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]