Nieuwe uitgaven

Wilma, Opstanding. (Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam 1934).

Hier komt wederom een dominee achter zijn eindelooze rij voorgangers in Neerlands romanlitteratuur aangewandeld. Hij staat in de gelijkte kleine plattelandsgemeente, is gelukkig gehuwd met een goede vrouw, die echter niet zoo ‘hoogstaat’ als haar echtgenoot en heeft verder de gewone moeilijkheidjes met zijn min of meer volgens de Christelijke beginselen levende gemeentenaren.

 

Edoch, dominee Helgers is een zeer bijzondere dominee. Hij is op een goeden dag tot de ontdekking gekomen, dat hij, ondanks zijn bovenstebeste bedoelingen, het Evangelie toch nooit op de juiste manier gelezen heeft. Hij krijgt het gevoel voortaan onder Christus' persoonlijke leiding te staan, wat zich voornamelijk openbaart in het feit, dat hij zijn preek nu niet meer van te voren op hoeft te schrijven, maar op het juiste oogenblik wel de inspiratie krijgt. Zijn vrouw denkt, dat hij een Heilige aan het worden is.

 

Dominee Helgers doet drie ‘wonderen’. Door zijn gebed geneest het tuberculeuze meisje Marieke; hij bekeert gekken Hannes, die de menschen haat en de dieren liet heeft en den eenzamen vrijgezel, die, ter verdrijving van de eenzaamheid, de gewoonte heeft om een slok te veel te nemen. Bij het redden van deze laatste ziel, hetgeen gebeurt op een wandeling in storm en regen, verliest de dominee echter zelf het leven door een opgeloopen longontsteking.

 

Zijn opvolger is ‘maar’ een gewone dominee. Hij wordt dan ook, in tegenstelling met zijn voorganger, die steeds als Dominee Helgers ten tooneele wordt gevoerd, familiaarweg Jaap genoemd. Doch de invloed van Helgers, die volgens Jaap ‘te hoog gemikt heeft’, is zóó groot, dat het Goede, ondanks enkele struikelingen en valletjes, in het dorp toch blijft bloeien en hoe langer hoe meer lieden de paden der rechtschapenheid en Godsvrucht gaan bewandelen.

Bij wijze van besluit houden alle sujetten uit dezen roman, op het ontgonnen heideveld van den bekeerden drankliefhebber Brands, een ‘oefeningetje’ met limonade en broodjes. Si le coeur vous en dit....

M.t.b.