Nieuwe uitgaven

Dr Alfred Adler, De Zin des Levens. Vert. door dr P.H. Ronge. (Erven J. Bijleveld, Utrecht 1935).

De Duitsche uitgave van dit boek werd destijds reeds in ons blad besproken; ik volsta hier dus met de aankondiging van de vertaling van dr P.H. Ronge, die zeer helder is en de bedoelingen van den auteur recht laat wedervaren.

Adler handelt in dit boek over de punten, die voor de kennis van zijn leer het belangrijkst zijn, b.v. het probleem lichaam-ziel, het minderwaardigheidscomplex, de neurose, perversiteiten, het gemeenschapsgevoel, etc., etc. Ik zal op deze dingen ditmaal niet terugkomen en verwijs hen, die zich interesseeren voor mijn meening over Adler naar het artikel, dat ik het vorige jaar in het Zondagsblad aan de tegenstelling Freud-Adler heb gewijd. In ieder geval is het boek, dat thans ook voor Nederlandsche lezers bereikbaar is, een vrij volledige openbaring van Adlers beteekenis voor het Europeesche geestesleven.

M.t.B.