Nieuwe uitgaven

Anne de Vries, Bartje (G.F. Callenbach, Nijkerk z.j.).

Op den omslag van dezen roman staat een allervriendelijkst knaapje, dat waarschijnlijk geïdentificeerd zal moeten worden met het jongetje uit den roman zelf: Bartje. Deze Bartje is de hoofdfiguur; zijn avonturen in en buiten den kring van het boerenarbeidersgezin, waartoe hij behoort, vormen den inhoud van het boek. Het thema is niet zoo nieuw; wij hadden (meer uitsluitend voor kinderen bestemd) ‘Afkes Tiental’ van N. van Hichtum, altijd nog wel een van de sympathiekste boeken van deze soort. en vervolgens de ‘Merijntjes’ van A.M. de Jong, die een even onverwacht als miraculeus succes beleefden bij het publiek. (Vandaar, dat de auteur er nog een paar aankondigt ten vervolge).

De schrijver Anne de Vries zet dit genre voort. De gewone elementen zijn aanwezig: vader, moeder (die onderweg in het boek sterft), broertjes van verschillend karakter, en een ‘groote zuster’, Lammechien, die als dienstmeisje in Assen dient en uit hoofde van deze grootsteedsche functie ook veelzijdige verkeering heeft. De karakterteekening van Bartje en de menschen om hem is ook ongeveer de gebruikelijke, al willen wij de Vries graag de eer geven, dat hij niet minder smakelijk vertelt dan zijn voorgangers en zich in de meeste gevallen voor sentimentaliteit weet te hoeden. Dat neemt niet weg, dat hij boven een smakelijke vertelling niet uitkomt en tot de psychologie van Woutertje Pieterse geenszins reiken kan. ‘Bartje’ is een vriendelijk boek, van een trouwhartig auteur.

Terwijl ‘Bartje’ op mijn stapel ‘seizoenuitgaven’ sluimerde, heeft hij, naar de uitgever doet berichten, een zevenden druk bereikt! Bartje en Merijntje gaan dus ook commercieel hand in hand naar het beloofde land van den best-seller.

 

M.t.B.