Stefan Zweig als biograaf.

Drie boeken in één.
Stefan Zweig. Baumeister der Welt. (Herbert Reichner Verlag. Weenen, 1935.)

Van de hand van Stefan Zweig verschenen successievelijk drie biographische ‘herscheppingen’: ‘Drei Meister’ (Balzac, Dickens, Dootojefaki), ‘Der Kampf mit dem Dämon’ (Hölderlin, Kleist, Nietzsche) en ‘Drei Dichter ihres Lebens’ (Casanova, Stendhal, Tolstol). Deze werken zijn te bekend geworden dan dat men ze opnieuw zou behoeven te bespreken; en hoe men ook over het genre denkt, zeker is toch wel, dat Zweig in deze soort beeldend synthetische persoonsbeschrijving, die tegelijk als inleiding tot het werk van den schrijver zelf kan dienen, bijzonder uitmunt.

De uitgever Reichner heeft nu deze drie boeken tot één deel vereenigd en in een sobere, in donkergroen gebonden editie in den handel gebracht. Zweig heeft er een kort inleidend woord aan toegevoegd.

M.t.B.