Het Duitsche drama.

Dr Karl Lehmann, Deutsche Dramatiker unserer Zeit. (Industrie-Verslag. Düsseldorf 1935.)

Dit boekje, opgedragen aan Hanns Johst, wil een overzicht geven van het ‘völkische Drama’ sedert het begin der eeuw; volgens den schrijver is de geschiedenis van dit drama tevens die van een ‘Kämpfer- und Heldentum’. En hij besluit zijn geschriftje met de woorden van Goebbels. ‘Die deutsche Kunst des nächsten Jahrzehnts wird heroisch, sie wird stählernromantisch, sie wird sentimentalitätslossachlich, sie wird national mit grossem Pathos und sie wird gemeinsam verpflichtend und bindend sein, oder sie wird nicht sein’.

Uit deze dictatoriale verzekering houd ik vooral vast: ‘oder sie wird nicht sein’, want daarop komt het toch vooral maar aan; andere dan de door dr Lehmann behandelde drama's worden niet getolereerd. En wat in het bevattelijke overzicht van de rest, die dus wel zijn mag, door den heer Lehmann wordt meegedeeld, wijst op een hopelooze afdwaling naar de nationale rhetoriek die voor ons niet-Duitschers maar zeer weinig belang heeft.

 

Vooraf geeft dr Lehmann een korte beschouwing over de periode der ‘Auflösung und Verwirrung’, die ons, zoo verward als zij was, altijd nog zeer veel nader staat dan het provincialisme der wedergeborenen.

M.t.B.