Nieuwe uitgaven

H.J. van Nijnatten - Doffegnies ‘Wladimir Roeszky's Merry Musical Ladies. (Van Dishoeck, Bussum, 1935.)

‘Wladimir Roeszky's Merry Musical Ladies’ is een dameskapel, die op bezoek komt in Holland. Een dameskapel bestaat uit meerdere ieden, die ieder hun eigen privé-leven hebben behalve het trompet- of saxophoonbestaan van het orkest. Ook brengt zulk een dameskapel begrijpelijkerwijs nogal wat opschudding in de harten der luisteraars; menigeen is niet bestand tegen een flirtation met een pausante. Uit een en ander heeft mevr. Van Nijnatten - Doffegnies nu een roman geklutst, die zich met de leden van het ensemble bezighoudt en ons van douane tot douane de avonturen van ‘Wladimir Roeszky's M.M. Ladies’ laat meebeleven. Met nadruk staat vermeld, dat wij met een ‘oorspronkelijken Nederlandschen roman’ te doen hebben, alsof de lezer dat anders niet zou gelooven. Het is dan toch heusch zoo, en mevr. Van Nijnatten brengt het er zeker niet slechter af dan vele harer schrijvende collega's. Ook niet beter, maar dat verlangt waarschijnlijk ook geen lezer, die zich op de tonen van de ‘Ladies’ eenige oogenblikken wenscht te verstrooien. Voor volwassenen, zou De Maasbode er met opgeheven vinger aan toevoegen....

M.t.B.