Problemen der ontaarding

Christoph Voll met den Januskop

Wij hebben gisteren bij het artikel van onzen medewerker Jos, de Gruyter over de tentoonstelling van ‘ontaarde’ kunst te München als voorbeeld van dergelijke ‘ontaarding’ een aldaar geëxposeerde plastiek afgebeeld van Christoph Voll, ‘Vrouwenaakt’.

In de ‘Münchener Neueste Nachrichten’ van 7 Sept. lezen wij nu, dat de beeldhouwer prof. Christoph Voll in opdracht van het Badensche ministerie van onderwijs en eeredienst een bronzen buste vervaardigde heeft van den Münchener dichter Wilhelm Weigand, bestemd voor het Oberrheinische Dichterarchiv te Karlsruhe.

Weshalve zich nu de volgende vragen voordoen:

1e. Is prof. Christoph Voll van boven ‘ontaard’ en van onderen ‘gezond’? of is
2e. prof. Christoph Voll tot 1933 ‘ontaard’ geweest, en na 1933 met bekwamen spoed tot de ‘gezondheid teruggekeerd? of weet
3e. het desbetreffende ministerie niet, wie er op de tentoonstelling van ‘ontaarde’ kunst alzoo aan den schandpaal zijn genageld? of is
4e. in Baden niet ‘ontaard’ wat in München wel ‘ontaard’ wordt genoemd? of is
5e. het berichtje in de ‘Münchener Neueste Nachrichten’ een vergissing? of is
6e. de tentoonstelling van ‘ontaarde’ kunst een vergissing?
Dit zijn de problemen der ‘ontaarding’.

M.t.B.