Van de leestafel

Taï Agen Moro, Levend Speelgoed. (Van Holkema & Warendorf, Amsterdam, 1937.)

Mevrouw Taï Agen Moro heeft al meer boeken geschreven, met de niet weinig belovende namen ‘Kleine Vrouw’ en ‘Onmondig Genie’. Zij bewoog zich daarin in het lichtelijk gedurfde erotische genre: cabaretsterren en onbevredigde vrouwen waren haar geliefkoosde personages. Thans overrompelt zij ons met een soort sprookje van levend speelgoed: een Aapje en een Kikker, die wegloopen van het bureau, waarop zij hun standplaats hebben, en via de Leidsche straat in het circus terecht komen, waar zij een nummer maken. Het nogal zotte verhaaltje is doorspekt met een aantal philosophische opmerkingen en moralisaties en, hoewel ditmaal in het geheel niet gedurfd, evenmin een overtuigend bewijs van het talent dezer schrijfster als de voorgaande werkzaamheden. Bedenken van vreemde dingen is nog iets anders dan fantasie. Aapje en Kikker behooren tot een qualiteit speelgoed, die kinderlijke charme mist.... en daarop komt het bij speelgoed nu eenmaal aan.

M.t.B.