Nieuwe Uitgaven

Een boek vol humor.

Spiegelt U zacht. (Uitg., Contact, Amsterdam. 1938.)

Alle effect op de wereld ontstaat door contrast. Zoo ook het effect van den humor, die zonder contrastwerking niet te denken is. Maar wanneer men nu een boek vol maakt met niet dan humor, krijgen wij een merkwaardig resultaat: de cont[raire]n heffen elkaar op en worden samen weer ernst.

Zoo gaat het eenigszins met het boekje ‘Spiegelt U zacht’, een ‘humoristisch en satyrisch handboek tot spiegeling en vermaak van het zwakke en het sterke geslacht’. Men heeft hier een ontzaclijken wintervoorraad humor bijeengebracht en werkelijk vrij gevarieerde: van A.M. de Jong: tot E. du Perron, van H.B. Fortuin tot Adama van Scheltema. Vooral Fortuin, de redacteur van ‘De Kleine Krant’, onze wekelijksche latents, is hier goed vertegenwoordigd: maar hoeveel beter doet deze soort humor het op de achterpagina van de ‘Groene’ dan in boekformaat! Al deze humoristen tot een en ensemble vereenigd, slaan elkaar dood. worden een nieuw systeem van zwanen ernst: humor wil gedoseerd genoten worden, niet in bakken gevoerd

Met dat al staan er heel wat aardige stukjes en vooral ook plaatjes in dit' werkje. Men houde dus zijn kaak vast om ontwrichting te voorkomen, en leze zich de tranen in de oogen.... van het lachen, wel te verstaan.

M.t.B.