Belcampo ‘officieel’

Herdruk van zijn ‘Zwerftocht’.

De Uitg. Mij. ‘Kosmos’ te Amsterdam heeft zich verdienstelijk gemaakt. Zij heeft een herdruk bezorgd van De Zwerftocht van Belcampo, een fantastisch boek, waaraan ik in het Zondagsblad van 2 October j.l. een bespreking heb gewijd. Tot dusverre was de auteur de uitgever van zijn eigen werk, hetgeen het nadeel had, dat men het moeilijk kon krijgen. Nu een officieele uitgeverij zich de ‘Zwerftocht’ heeft aangetrokken en het boek in een keurig gewaad heeft gestoken, zal iedere belangstellende lezer zich zonder bezwaar van Belcampo kunnen meester maken. Doeve teekende een verleidelijk omslag voor deze nieuwe en zeer gewenschte uitgave.

M.t.B.