't Is toch vergeven

Twee brieven van Maria Rubens

De fa Boucher te 's-Gravenhage heeft onder den titel 't Is toch vergeven een elegante herdruk bezorgd van twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571, die door Bakhuizen van den Brink werden ontdekt en uitgegeven als bijlage achter ‘Het Huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-critisch onderzocht’ (1853). Doel van dezen herdruk is, de twee brieven, die een ontroerend document van echtelijke liefde zijn, opnieuw onder de aandacht van het publiek te brengen; daarvoor heeft dr W.G. Hellinga den tekst herzien en eenigszins in overeenstemming gebracht met de eischen van moderne lezers. De beide brieven zijn n.l. tamelijk onbeholpen gesteld, hetgeen hun charme als document verhoogt.

Maria Rubens, geb. Pepeling, was de vrouw van Jan Rubens, juridisch adviseur van Anna van Saxen Hij werd gearresteerd wegens overspel met deze zonderlinge dame en had daarvoor ter dood gebracht kunnen worden. O.a. door de interventie van Maria te zijnen gunste werd hij begenadigd.

In de brieven betuigt Maria haar man, dat zij hem vergeeft en naar hun hereeniging verlangt. Aardige illustratie dus van de vermaarde Vondeliaansche rei over de huwelijkstrouw en vooral aardig in dit fraai gewaad.

M.t.B.