Briefwisseling Menno ter Braak - J.L. Adreae

J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 28 december 1923

Rotterdam, 28 Dec. '32.

Geachte Heer ter Braak,

Zeer gaarne zou ik een kort mondeling onderhoud met U hebben om te ervaren in hoeverre ik U en Gij mij hebt begrepen. Daar ik aan een ongeneeslijke oogkwaal lijd, zoodat ik onlangs ben aangereden en bewusteloos bij een arts werd binnengedragen, zal het mij moeilijk vallen ten Uwent te komen en zou ik U liefst ten mijnent ontvangen.

Mijn adres is pension Hoeneveld-Drukker

Merulaweg 1, telephoon no 54020.

In afwachting van uw antwoord blijf ik gaarne

Uw dienstv.

dr. J.L. Andreae

oud-directeur H.B.S. te Leiden

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie