J.L. Andreae
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 31 december 1932

Rotterdam, 31 Dec. '32.

Zeer geachte Heer ter Braak,

Gaarne zal ik U Donderdag a.s. 's avonds ten mijnent ontvangen. Om mijnen woning te bereiken, zult gij eenvoudig naar de Vierambachtstraat (of Middellandschstraat) kunnen gaan en daar lijn 16 nemen, die U brengt naar de Oude Dijk halte Mecklenburglaan; dan bereikt U in twee minuten langs de Oranjelaan mijn woning, een groot hoekhuis op den hoek van Oranjelaan en Merulaweg.

Hoogachtend,

Uw dienstv.

J.L. Andreae

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie