Menno ter Braak
aan
L.P.J. Braat

Den Haag, 1 december 1937

Amice

Eergisteren vond ik je aangetekend expresse? met bijschrift, die je zeker wel hebben bereikt, het kostte mij eenige moeite om het origineel van de foto te bemachtigen, maar ik slaagde er tenslotte toch in.

De International Press Photo Service J.L. Bak, Noordblaak 21, Rotterdam, deelt mij nu mede, dat de kosten van dezelfde foto bedragen 5. Zou je mij nu misschien het genoegen willen doen dit bedrag op de girorekening dier heeren te storten? Met vermelding van: voor foto geleverd aan dr. M. ter Braak. Het nummer is 249541. Bij voorbaat dank. Op honorarium maak ik verder geen aanspraak, want ik wil je budget niet onnoodig belasten,

v. gr. t.t.

Menno ter Braak

 

Origineel: ? Laatst bekende eigenaar: M. van Loggem. Brief na diens overlijden geveild bij Bubb Kuyper, Auction Sale of Books, Prints and Manuscripts No.29, 1725, p. 197, 2 en 3 december 1998.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie