Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak

Antwerpen, 20 augustus 1938

Antwerpen, den 20-VIII-38

Lemméstraat, 12

 

Waarde ter Braak,

Hartelijk dank voor uw critiek over Sibylle. Ik ben het er volledig mee eens. Met uw stukje over mijn tooneelstuk was ik het niet eens, maar gij wildet waarschijnlijk van mijn onpartijdigheid niet weten en als iets zoo tegen het hart indruischt kan men niet mooi vinden, ik ben ook zoo. Toch meen ik dat gij het simplisme van het stuk niet begrepen hebt, meenende dat ik niet slimmer bén. Had ik het doen spelen op kothurnen, met een masker voor en een symbolisch blazoen in de hand, dan zou mijn bedoeling misschien duidelijk geweest zijn. Enfin. Iemand uit Brussel – misschien wel Greshoff – stuurt mij een artikel uit uw blad (18-8-38) over Elizabeth Augustin, die mij navolgt. Deze dame heeft 4 boeken van mij in het Duitsch vertaald, zoo zal ze het naschrijven opgedaan hebben. Ze vertaalde Ad.-Eric-Carla en De dood in het dorp. – Ik denk nog dikwijls aan Forum. Spijtig!

Hartelijke groeten

Gerard Walschap

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie