Briefwisseling Menno ter Braak - M.R.J. Brinkgreve

Menno ter Braak
aan
M.R.J. Brinkgreve

Den Haag, 10 april 1935

Pomonaplein 22 Den Haag

10 April 1935

Aan Dr. M.R.J. Brinkgreve

Leidscheweg 149 Voorschoten.

Zeer geachte Heer,

Uw artikel over het Nationaliteits-beginsel is voor ons tijdschrift minder geschikt, omdat het door zijn speciale wending naar Hongarije te veel afwijkt van wat wij onder een algemeen-culturele beschouwing verstaan.

Wij moeten het U dus terugzenden, maar blijven hopen op Uw belangstelling.

met de meeste hoogachting

voor de redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie