Cola Debrot
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 28 januari 1933

Beste Menno,

Zeer veel dank voor je brief. Veel dank ook dat je zoo gauw van je hebt laten hooren. Je critiek was voor mij zeer waardevol. Met name je raad om aan het einde het al te melodramatische gebrul van Johnny om Brie Cr. te laten wegvallen, merkwaardig dat ik zelf niet op dat idee kon komen, terwijl ik toch met die passage zeer in mijn maag zat. Met de grootste vreugde heb ik het nu doorgehaald. Van de rest hoefde ik alleen nog maar een paar woorden in de daarop volgende alinea te veranderen.

Als het zoover is zal ik ook de andere door jou aangestipte passages nog eens critisch doorlezen. Dank dus nogmaals voor de moeite die, zooals je ziet, al dadelijk vruchtbaar was.

Van de ter Haars hoorde ik indertijd dat je nog weleens in A'dam kwam. ‘Indertijd’ omdat het nu een klein half jaar is dat ik niet bij ze was. Ik zal ze binnenkort weer eens opzoeken, dit natuurlijk ‘terzijde’, want het gaat hier niet om de ter Haars maar om jou. Ook wanneer je hier elders onderdak zocht, zou ik je graag willen spreken. Wanneer je eischen niet te hoog zijn, kun je ook bij mij logeeren. Ik zal je vertellen hoe het zit. Ik woon hier met mijn vrouw op een kleine flat bestaande uit een kleine gang met een spiegel en een kapstokje voor de gasten (het kapstokje is zeer wrak); een badkamer plus zeer bruikbare badkuip plus zeer bruikbaar K&WW. Verder een onevenredig groote keuken en twee m.i. zeer behoorlijke kamers. In een van de kamers slapen we. De tweede is de zitkamer, waar zich evenwel ook een divanbed bevindt. Het is echt: een divan-bed. Dus ook bed. Niet alleen maar divan. Divans hebben nu eenmaal altijd iets dat het slapen in hooge mate bemoeilijkt, afronding v/d kanten waardoor je makkelijk afglijdt, een onelastisch hard hoofdeinde waardoor je allerlei nekstijfheden oploopt etc. etc. In dit geval is het een bed. Dus je zou er kunnen slapen. Voor mij zou het een groot genoegen zijn je eens hier te zien. Je zou meteen Estelle (d.i. ‘mijn vrouw’) kunnen leeren kennen. Nogmaals: ik was zeer blij met je brief!

Hartelijke groeten

Cola

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie