Menno ter Braak
aan
Cola Debrot

Rotterdam, 18 mei 1933

B.C.

Hartelijk dank voor je brief. Door de grote opstopping van copie in de eerste maanden van het jaar hebben we nog voortdurend de grootste moeilijkheden met het verdeelen van onze beschikbare plaatsruimte; maar ‘De Mapen’ liggen nu toch klaar voor Juli of Augustus. Ik begrijp volkomen je verlangen, het stuk gedrukt te zien; het is erg vervelend, als iets zoo lang moet wachten, maar het is soms helaas onvermijdelijk. (Het essay van Vestdijk over Emily Dickinson b.v. heeft ruim een jaar moeten liggen!)

Ik zou je echter aanraden, niet te wachten met corrigeeren tot je de proeven krijgt, want meer dan gewone correctie wordt van je honorarium afgehouden. Vraag liever het manuscript nog even terug bij den secretaris (E. Bouws, Wijnhaven 113, R'dam); je kunt er dan zoo veel in wijzigen als je wilt. Maar zend het dan wel weer omgaand terug, zoodat we het weer ter beschikking hebben.

Zeer benieuwd naar je pacifisme!! Je gissingen omtrent mijn reactie op Hitler waren ongeveer juist, geloof ik. Ik hoop je nog eens te zien, maar zit onder het werk en kom haast nooit meer in A'dam.

hart. gr.

t.t. Menno ter Braak

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie