A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak

Brummen, [na 12 juni 1937]

Den Weled Zeer Gel Heer dr M ter Braak

Parkstraat 25

Den Haag

Weled Zeer Gel Heer,

Een gedeelte van de copie der brieven in quaestie is in mijn bezit gekomen.

Ik moge U doen opmerken, dat mij den doorslag van de brieven, dus alle, zijn toegezegd en het spijt me dat U deze belofte niet heeft gehouden.

Uw onderschrift betreffende de lacune is niet juist. Er stond één brief van 5 juli 1880 in het Vad. afgedrukt, maar tusschen No 12 en No 16 zijn er meer en juist deze interesseeren mij in 't bijzonder.

Ik vertrouw, dat U [nu] alle ontbrekende in zijn geheel alsnog omgaand zal toezenden en U dus uwe belofte zal houden zooals U mij gevraagd heeft de mijnen gestand te doen.

Met verschuldigde hoogachting

Mevrouw Douwes Dekker

tijdelijk adres:

Pension

Gez. Kaatman

D 17 Brummen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie