Clara Eggink
aan
Menno ter Braak

Kijkduin, 26 november 1935

Kijkduin, 26 Nov. 1935

 

Beste Menno,

hier zijn de andere drie, met spoed klaar gestoomd. Ik hoop dat ze ‘naar genoegen’ zijn. Misschien vind je [Aal] een beetje bar, maar het boek is nog barder.

Vanavond zag ik alweer een G.W. stuk in je Vaderland, ditmaal van Greshoff. Hoewel jullie volkomen gelijk hebt met de handelingen des heeren Strengholt te laken - zijn eigenlijk de meeste dagbladdirecteurs en andere uitgevers zoo heel veel beter? - vind ik eerlijk gezegd, jullie edele verontwaardiging over het feit, dat de proleet Strengholt de schreeuwende poen Kramers een pootje licht, wel wat overdreven. Bovendien was de G.W. onder Kramers lang geen ‘vrij, door vrije schrijvers geredigeerd orgaan’ maar een hevig links georiënteerd propagandablad geworden. Misschien dat jij dat, met de conformistischen neigingen die je tegenwoordig aan den dag legt, goedkeurde, ik voor mij vind, dat een letterkundig tijdschrift, dat niet door een bepaalde partij de wereld wordt ingezonden, volkomen vrij van alle politieke tendensen moet zijn.

Dat jij zoo optreedt, vind ik, hoewel eenzijdig, volkomen gepast en behoorlijk, maar Greshoff, die zich niet ontziet voor één boek, twee elkaar volkomen tegensprekende artikelen te schrijven een goed jaar geleden, vond ik een tikje belachelijk.

Ik hoop, dat je mij deze uitbarsting niet kwalijk neemt - ik denk het niet, want het lijkt mij niets voor jou.

Hartelijke groeten, ook voor Ant

je

Clara

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie