Briefwisseling Menno ter Braak - Frans Erens

Frans Erens
aan
Menno ter Braak

Houthem, 15 november 1934

Houthem, 15 Nov. 1934

 

Aan de redactie van het Vaderland.

 

M.H,

Wanneer mijne beantwoording van uwe enquête-vragen nog niet is gezet, dan verzoek ik u beleefd:

1ode ingesloten regel aan het einde de plaatsen van den passus, die loopt over v. Looy.
2ode alinea, waarin over Querido als criticus wordt gesproken, niet te doen uitvallen, maar mede te plaatsen.

Vreezende dat mijne beantwoording te omvangrijk zou worden, had ik n.l. laten bijvoegen, dat indien u verkorting zoudt wenschen, deze passus kon wegvallen. Bij nader inzien zou mij dat echter niet aangenaam zijn. U mijne verontschuldigingen aanbiedend voor deze late correctie,

Hoogachtend

Mr Frans Erens

 

Volgens mij is hij als schrijver overschat en als schilder onderschat.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie