Briefwisseling Menno ter Braak - Sofie Erens-Bouvy

Sofie Erens-Bouvy
aan
Menno ter Braak

Houthem, 30 oktober 1934

Houthem, 30 Oct. 1934

 

Aan de Redactie Kunst en Letteren van ‘Het Vaderland’.

 

M.H.

Hierbij zend ik u uit naam van Mr. Frans Erens eenige door hem geuite gedachten, als antwoord op uw onlangs ontvangen vragen.

In de hoop hiermede aan uw wensch te hebben voldaan verblijf ik

Hoogachtend'

Sofie Erens-Bouvy

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie