G.B.M. van Etten-Sjoukes
aan
Menno ter Braak

Balikpapan, 28 juni 1928

Balik Papan 28 Juni '28

 

Beste Menno,

Met de Mail van 2 weken geleden kreeg ik je brief van 14 Mei; en de ontvangst deze week van je kaart uit Berlijn, noopt me je nu maar direct te antwoorden, anders komt er de eerste paar weken niet van, omdat ik 't weer eens druk heb.

Je moet nl. weten, dat we begin Mei telegrafisch bericht kregen van de dood van mijn schoonvader; een héel ding; hier in Indië nog meer dan in Holland. Hij was wel zwak de laatste tijd, maar het overvalt je toch altijd.

De laatste weken nu krijgen we allerlei condoleancebrieven, die beantwoord moeten worden, iets, wat ik allemaal moet doen, omdat Eddy 't in zijn werk erg druk heeft. Verder gaan goede vrienden van ons binnenkort hier weg: die moeten geholpen worden, afscheidsdiners hebben enz. Dus benut ik deze vrije ochtend maar om je te antwoorden.

Van Dick heb ik nog steeds niets gehoord, wél jammer, maar in zijn examen- en andere beslommeringen is het te begrijpen. Ik hoop binnen niet al te lange tijd dus wat van hem te hooren.

Je vraagt om foto's. In een volgende brief stuur ik er beslist een paar. We hebben heel aardige exemplaren, ook van ons interieur, benevens van 't strand, achter ons huis, waar de oceaan, of liever de Straat van Makassar, onophoudelijk ruischt. Momenteel heb ik geen afdrukken klaar, maar ze volgen beslist.

Je oordeel over de Heer v/d Kuip, wiens vrouw sinds twee dagen weer hier is, is geheel overeenstemmend met mijn opinie. Zijn vrouw is ook mijn charme niet. Ze doen nogal moeite om met ons om te gaan, maar ik ga slechts aarzelend op die avances in. Hij vertelde, dat Jan Campert getrouwd is met een actrice. Is hij niet weer op de aanteekendag weggedraafd naar een of andere lokkende verte, zooals indertijd naar Parijs?

Over ons valt verder niet veel te zeggen. We zijn nog steeds verrukt over elkaar en ik voorzie geen verandering in de toestand. Nu zou je ook een onmenschelijk wezen moeten zijn, om met Eddy niet gelukkig te zijn. (Ik zie 't gezicht voor me, waarmee je deze zin leest!) Alles marcheert dus prachtig in ons huwelijk. We zouden wel graag een jong Ettentje erbij hebben, maar die laat op zich wachten. Overigens heb ik wel genoeg aan ‘manlief’ en dus vind ik het niet zóó erg, of 't wat later gebeurt.

Wat zal ik je verder vertellen?

De sociale genoegens hier zijn niet de moeite waard om beschreven te worden. We hebben hier een ‘helderziende’ Mevrouw gehad, die ook spiritistische séances hield, maar aangezien ik dergelijke dingen niet bemin, hebben we dat niet meegemaakt.

Verder overmorgenavond: tooneel: ‘De Spaansche Heeg’. Mijn buurvrouw, die zeer veel tooneel gespeeld heeft in Holland, heeft de regie. Na afloop dansen op de open dansvloer van de ‘Soos’. Dit is een evenement.

Film: verleden week ‘Faust’, deze week ‘Zigeuner baron’. C'est tout. Gelukkig heb ik bendes goede tijdschriften, gedeeltelijk abonnement, gedeeltelijk leestrommel. Dat vergoedt veel maar niet alles. 't Meeste mis ik hier ‘goede schilderijen’. Als ik een recensie lees van een belangrijke tentoonstelling op dat gebied, word ik beslist weemoedig.

Eddy vond je ‘voorzichtige groet’ zeér belangrijk. Nu herinner ik me, dat hij er zelf mee begonnen is, hè? Dat was hij, geloof ik, alweer vergeten. Nog iets: ik adresseer dit nog niet naar Dr. ter Braak, aangezien je promotie misschien verzet is. In ieder geval mijn felicitaties met je doctorschap. Wie zijn je paranymfen: Holleman zeker een van de twee! En broertje Wim? Jo Otten promoveerde met 2 vrouwelijke: zijn a.s. vrouw en Nell Aalberse. Dat zou ik niet ambieeren als man. En nu Schluss!

Ik ben benieuwd, waar je terecht komt als ‘leeraar’.

Heel veel groeten

Ine

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie