Briefwisseling Menno ter Braak - E.P. Goldschmidt

E.P. Goldschmidt
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, [januari 1925]

Waarde Ter Braak

Hierbij bericht ik je allereerst dat onze pogingen om te komen tot een Studentenvereeniging voor den Volkenbond tot nu toe groot succes hebben, o.a. is de rector van het ASC. Maasland tot de commissie toegetreden. Donderdag 22 Januari hebben we de laatste commissievergadering (hierna, begin Februari, zal te Utrecht tot de definitieve stichting worden overgegaan).

In de P.C. van 24 Januari moet een flink bericht komen te staan, onder de rubriek ‘Studentenvereenigingen’. Zou jij ervoor kunnen zorgen, dat dat stuk nog wordt opgenomen, als ik het Donderdagmiddag om 6 uur bij Clausen breng? (Vroeger bezorgen kan ik niet, want we moeten eerst de laatste commissievergadering afwachten en de commissie kan ook niet eerder bijeenkomen.) Zou je je verder enorm verdienstelijk willen maken door in het ‘Hoofdartikel’ van dezelfde P.C. naar 't stuk te verwijzen?

E.P. Goldschmidt

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie