D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 28 december 1924

[-] 28/12-XXIV

 

Mon cher ami.

Dank voor je bloemrijk teeken van ‘inwendig’ leven. Hulde voor het zoo snel volbrengen van je levenstaak: het herscheppen van Otto. Over de stijl kan ik (nog) niet oordeelen; het bronnenonderzoek - kan ik getuigen - werd nauwkeurig verricht.

Primo: verraad me niet bij mijn mede-Distelvinck-bestuurderen over het onnoodig gebruik van dit schoon pampier: het is voor de aardigheid; om je te laten zien wat onze cierkunstenaar ontwierp.

Secundo: uitstekend, dat je 3 Januari komt. Of Herman de Man compleet in de Op. Leeszaal voorhanden is, weet ik niet; maar ik betwijfel het. Allicht vind je hier meer dan in Eibergen. Ik zelf heb het, zooals je begrijpt, razend druk. Ook vóór 15 Jan: over Campert, over Bruning. Verder in het vooruitzicht: Keuls, Querido, Buning en (misschien) de Boer (‘Ras’). Met Pauwels kreeg ik correspondentiëel, nog voor ik naar Z. vertrok, giftige ruzie. Je kunt daarvan, als je bij me bent, genieten: een paar mooie Jodenbrieven! Intusschen bezorgde hij me voor P.C. uit eigen portemonnaie zijn ‘Tziganen’ in prachtband!! Van Nijhoff ontving ik, nu reeds 14 dagen geleden, een spontane, enthousiaste brief over mijn kritische beschouwing in P.C. Om in een lijstje te zetten, die brief. Al deze litteraire heuglijkheden mag je het volgend jaar van nabij genieten. Maar je moet mij rustig laten werken; want zoo'n knappe en vlugge jongen als jij, ben ik nu eenmaal niet. - Jan's bundel is nog steeds niet van de pers; ìk althans ontving het pracht-exemplaar nog niet. Jij? -

Ik zond die ‘Kosmos’-circulaire aan je door. Ontving je die? Er worden vandaag in A'dam besprekingen over samenwerking van ‘Distelv.’ en ‘Kosmos’ gehouden. In gesloten gelederen strijden wij dus voor een Komende Kunst; met 2 groote K's. Hou me vast! Maar ook: houd moed, wie weet. Werumeus Buning begon vanavond in de Tel. zijn artikelen-reeks over: ‘Wat is poëzie? - Gesprekken met jongere Dichters’. Duidelijk en goed; mild en vergoelijkend (tegenover het onwetend Plebs) geschreven maar wel de puntjes op de i's zettend.

Schrijf, geliefde, even wanneer je komt, hoe laat en: hoe lang ongeveer. Dit met het oog op een event. samenreizen terug. Ik wou over Zeist, Leiden naar A'dam. Misschien kunnen we dan tot Zeist samen; Roeltje opzoeken.

Groet je huisgenooten hartelijk van me.

Poot van

je Dick

 

Ook gr. van oudelui.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie