Roel Houwink
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Zeist, 14 december 1924

Zeist 14 Dec. 1924

 

Geachte Heer ter Braak.

Indien u ons uw artikel over De Man vóór 15 Januari zoudt kunnen toezenden, zoudt u ons daarmee een groot genoegen doen.

Gisteravond ontving ik het artikel in Pr.C. Het lijkt mij zeer interessant, alleen vrees ik dat de schrijver zich wat al te veel van ‘het nieuwe’ heeft voorgesteld en daardoor hier en daar het spoor wel eens bijster raakt.

Met de meeste hoogachting:

en vriendelijke groeten:

Roel Houwink

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie