Menno ter Braak
aan
Roel Houwink (Noordwijk aan Zee)

Eibergen, 12 januari 1925

Eibergen. 12. I. 25

 

Geachte heer Houwink

Hierbij doe ik U de beschouwing over Herman de Man toekomen. U zult het primitieve machineschrift wel willen verontschuldigen; ik ben niet zeer vaardig in dat bedrijf. Maar dit procédé is altijd nog duidelijker dan mijn eigen schrift.

Het speet mij zeer, dat de briefkaart van Dick Binnendijk de indruk wekte, dat wij ons met eenige interne redactieaangelegenheid wilden bemoeien. U zou dat terecht ‘eigendunk’ kunnen noemen; maar niets was minder de bedoeling. Het is mogelijk, dat de toon verkeerd getroffen was (de Achterhoeksche omgeving leidt tot solipsisme!), de opzet was alleen een zakelijke informatie; want het kostte eenige moeite het lijvige opus van de Man in het oosten te bemachtigen. Ik hoop, dat mijn opstel verder wat inhoud en lengte betreft, voor de V.B. bruikbaar is.

m.vr.gr.

Uw dw.

M. ter Braak

 

Eibergen.

Na 19 Jan. den Texstr. 31b Amsterdam

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie