Briefwisseling Menno ter Braak - Roel Houwink

Roel Houwink
aan
Menno ter Braak

Zeist, 2 november 1924

Zeist 2 November 1924.

Geachte ‘Scissor’.

Wij weten niet of zich achter uw pseudoniem reeds een medewerker aan ‘De Vrije Bladen’ verbergt. Mocht dit niet het geval zijn dan noodigt de Redactie van ‘De Vrije Bladen’ u hierbij uit met haar omtrent eventueele medewerking in relatie te treden. Gaarne ontvangt zij, indien u voor haar streven in het algemeen voelt, opgave op welke wijze u het liefst uw medewerking zoudt willen verleenen.

Met de meeste Hoogachting,

Namens de Redactie:

Roel Houwink

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie