Henk van Houten
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 10 april 1936

Rotterdam, 10 April, 1936

Beste Menno,

Het verheugt mij je te schrijven, dat de Heer de Lang zeer tegemoetkomend is geweest in zake mijn verzoek om een abonnement op het Zondagochtendblad van je Courant. Het zal mij worden toegezonden tegen niet meer dan de vergoeding van porto- en expeditie-kosten. Vertrouw er dus op, dat ik je zal spellen. -

Het blad van 26 April hoop ik te Dürnstein a/d Donau onder oogen te krijgen. - En nu, hartelijk gegroet. Wil je ook onze beste groeten aan Ant geven. Wij hebben het prettig gevonden je beiden nog bij ons te zien.

Komen jullie dezen zomer in Oostenrijk, laat het ons dan weten. De Courant, maar ook Het Vaderland, kent altijd mijn adres.

Adieu, beste.

Henk v.H.

Origineel: particuliere collectie.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie