Briefwisseling Menno ter Braak - Chr. de Graaff

Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 13 april 1927

13 April 1927

B.M.

Voel je er misschien iets voor in het Handelsblad een artikel te schrijven over de film conferentie? Onze Arnhemsche correspondent zou dan voor beknopte verslagen van de lezingen kunnen zorgen en jij - à raison de... - voor een samenvattende beschouwing. Maar het is journalistiek. Daarom moet ik je vragen het niet àl te moeilijk te maken en er vooral voor te zorgen dat wij je bijdrage zoo spoedig mogelijk (liefst niet later dan één dag na de conferentie) kunnen plaatsen.

Lengte en wijze van onderteekening of anonimiteit laat ik aan je over. Zou je mij even p.o. willen antwoorden?

Met hartelijke groeten

tt.

Chr. de Graaff

P.S. Graag zou ik ook van jou een bespreking hebben van de film demonstratie op Vrijdag middag.

Misschien zou je je daarover met onzen correspondent Vergouwe willen verstaan. Hij kan dan ook zorgen voor snelle verzending van je kopy.

Tenslotte nog dit:

Als 't mogelijk is zou ik graag van te voren een uitreksel uit je lezing over de grondslagen der filmaesthetiek ontvangen. (Kan ook worden gehonoreerd.) Dat is toch het voornaamste onderwerp, dunkt me, en ik zou dat graag duidelijk in de krant hebben.

Het wordt natuurlijk niet voor Zaterdag morgen geplaatst.

Bij voorbaat mijn dank

dG

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie