Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 19 april 1927

19 April 1927

 

B.M.

Dank voor je toezegging! De correspondent, Vergouwe, zal met een enkel woord melding maken van de film demonstratie, maar heeft daar natuurlijk (?) geen kijk op. Dus als 't wat is, dan zou ik graag willen dat je er nog op terug kwam. En misschien zou jij ook de ‘algemeene nabespreking’ samenvattend willen behandelen. Anders wordt dat allicht een onoordeelkundig relaas van een uiteraard verwoed debat. Ik zal den correspondent schrijven dat hij daarover nog met jou overleg pleegt.

Ik wilde die conferentie n.l. graag zoo goed mogelijk in de krant hebben. Zooals je weet hebben wij alleen P.K. voor de film, dien men (onder ons gezegd terecht) verwijt, dat hij geen oog heeft voor de ‘kunst in de film’.

De moeilijkheid is, er iets op te vinden. Het is lastig (en onbillijk) twee menschen resp. luchtig en ernstig over bioscoop te laten schrijven. Maar het ‘Hbl.’ voelt wel, dat er iets voor de ‘artistieke’ film moet worden gedaan.

Vandaar mijn verzoek, Het resumé van je lezing krijg ik dus nog? - Het loon zal zijn weg naar Eybergen wel vinden.

Hartelijke groeten

tt

Chr. de Graaff

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie