Chr. de Graaff
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 2 september 1929

2 Sept. 1929

 

Beste Menno.

Dank voor je hartelijken brief. Om je de waarheid te zeggen geneerde ik mij nogal voor mijn bespreeking ‘in Volkstoon’. Het deed mij des te meer genoegen, dat je er tevreden mee bent.

Ik kan, helaas, niet zeggen dat mijn vacantie mij veel goed heeft gedaan. Allerlei oude misère is er in dien rusttijd los gekomen. Misschien zal mettertijd blijken, dat dit uit-zieken noodig en nuttig is geweest.

De schrijverij is er intusschen jammerlijk bij ingeschoten. Maar ik geef den moed nog niet op. Ik vind 't misdadig neerslachtig te zijn en 't wordt hoog tijd dat ‘een ander mensch’ word.

Hartelijke groeten en veel succes

tt [Beer]

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie