Chris de Graaff
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 22 oktober 1928

22 Oct 1928

 

Beste Menno,

Zooals je misschien weet ben ik een dag of tien ziek geweest. Vandaag, weer op de krant gekomen, hoorde ik dat in mijn afwezigheid, de heer H.S. Gratama, bankier (!) te Zwolle, er geweest is en inlichtingen heeft gevraagd over de Filmliga met het oog op eventueele oprichting van een afdeeling te Zwolle. Hij wilde, zoo werd mij door den waarnemenden hoofdredacteur den heer J. Bruna (blijkbaar een persoonlijke relatie) verteld, materiaal om te beoordeelen ‘of het iets voor Zwolle is’.

Doe me het genoegen je in elk geval even met hem in verbinding te stellen.

Nader adres is ons niet bekend, maar schijnt niet noodig te zijn.

Doodjammer dat ik de Coquille niet kon zien. Mag ik op je medewerking rekenen voor een reprise in besloten Capi-kring?

Hartelijke groeten

tt

Chr. de Graaff

 

Wanneer loop je nog eens aan?

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie