Menno ter Braak
aan
Uitgeverij De Gemeenschap (Utrecht)

Rotterdam, 18 februari 1933

18 Febr. '33

M.H.

Ingesloten doe ik U de door mij geteekende honorariumbon toekomen, voor welks toezending ik U mijn dank betuig. Gaarne ontvang ik het bedrag overgeschreven op mijn gironummer 131747.

Inmiddels, met de meeste hoogachting

[Uw dv.] Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie