Uitgeverij De Gemeenschap
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Utrecht, februari 1935

Weled. Zeer Gel. Heer,

Hierbij ingesloten 2 honorariumbons in duplo, betreffende CINEMA MILITANS. U gelieve van elk 1 exemplaar aan ons geteekend terug te zenden.

In afwachting met de meeste hoogachting

De Gemeenshap Uitgevers Utrecht

G.J. Vos

Honorarium bon 366 ( 1 jan. 1933 - 1 Jan. 1934) Gld 8.70
Honorarium bon 416 ( 1 Jan. 1934 - 1 Jan. 1935) Gld 3.05
  _____
  Gld 11.75

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2). Machineschrift. Briefpapier De Gemeenschap.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie