Briefwisseling Menno ter Braak - Uitgeverij De Gemeenschap

Uitgeverij De Gemeenschap
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Utrecht, 11 april 1932

Hoogeachte Heer Ter Braak,

hierbij hebben wij de eer U te doen toekomen de honorarium-afrekening over het jaar 1931 van Uw boek Cinema Militans.

Na accoord bevonden retour-ontvangst van het origineel van bijgaande honorarium-bon, no 219, stelt zich Uw rekening in onze boeken als volgt op.

debet credit
1931
Febr.24. factuur 2761 fl 2.03 /   honor. bon 219   fl 22.62
Febr.25. factuur 2781 fl 4.36   _____
  fl 6.39   fl 22.62

Hieruit blijkt dat U dus een credit-saldo bij ons hebt open staan ten bedrage van fl 16.23, hetwelk wij U na ontvangst van het geteekende origineel van de honorarium-bon, zullen overmaken.

Inmiddels, hooggeachte heer, geven wij U de verzekering van onze bijzondere hoogachting,

De Gemeenschap-uitgevers Utrecht

L.M.A. Kuitenbrouwer Dir.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum (B 802 B2). Machineschrift. Briefpapier De Gemeenschap.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie