Briefwisseling Menno ter Braak - Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging

Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging
aan
Menno ter Braak

Groningen, 1 november 1935

1-11-'35

De Weledel Zeergeleerden Heer

den Heer Dr. M. ter Braak

Weledel Zeergeleerde Heer,

Namens het Bestuur van de Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging richt ik mij tot U met het verzoek op een nader te bepalen datum in November of begin December een lezing voor ons te houden over een door U op te geven onderwerp.

Indien U hiertoe genegen zoudt zijn, zouden wij gaarne Uw condities vernemen, evenals het tijdstip, dat U het meest gelegen voorkomt.

In de hoop een gunstige beslissing Uwerzijds te mogen tegemoetzien, verblijf ik met de meeste hoogachting, van U, Weledel Zeergeleerde Heer, de dienstvaardige

P.C. Soeters

h.t. ab-actis.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie