Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum

Den Haag, 10 april 1935

Pomonaplein 22 den Haag

10 April 1935

 

Zeer geachte Heer van Hattum,

Het lijkt ons niet wenschelijk de praktijken van de nieuwe Gemeenschap met zooveel aandacht te honoreeren als door Uw artikel zou geschieden. Als men dit geval opblaast blaast men de heele Nieuwe Gemeenschap op tot factor van groot belang, terwijl o.i. eerbiedig stilzwijgen hier de beste houding is. Wij zenden U dus hierbij de betreffende stukken terug met dank voor de inzage.

Het panopticum over Mussert lijkt ons weinig geslaagd, hoewel wij natuurlijk tegenover de strekking sympathiek staan.

Met de meeste hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie