Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum (Amsterdam)

Den Haag, 6 juni 1935

Pomonaplein 22 den Haag

6 Juni 1935

 

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie kan ik U mededeelen, dat de volgende gedichten worden geplaatst:

‘140 Pond’, ‘Adreswijziging’ en ‘Ik dacht mij in...

Vermoedelijk zullen deze in het juli-nummer worden opgenomen.

De overige verzen ontvangt U dus hierbij terug. U ziet, dat de Redactie niet door de kleur van Uw papier is afgeschrikt al was ze wel bevreesd, dat U naar Nationaal herstel was overgeloopen.

Met de meeste hoogachting

Namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie