Menno ter Braak
aan
Jac. van Hattum

Den Haag, 23 december 1935

Pomonaplein 22 den Haag

23 December 1935

 

Zeer geachte Heer van Hattum,

Tot mijn spijt moet ik U hierbij alles retourneeren, wat ik nog in mijn bezit had. Het laatste nummer van Forum was al zoo overvol met copy, die reeds gezet was, dat er niets nieuws meer geplaatst kon worden.

Misschien kunt U de laatste verzen doorzenden aan Groot-Nederland, daar de Heer Vestdijk daar in de Redactie is gekomen.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie