Briefwisseling Menno ter Braak - J.C. Opstelten

Menno ter Braak
aan
J.C. Opstelten (Den Haag)

Den Haag, 23 december 1935

23 Dec. 1935

Pomonaplein 22 den Haag

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie van Forum moet ik U mededeelen, dat het tijdschrift Forum met ingang van 1 Jan. 1936 zal ophouden te bestaan.

Hierbij zend ik U dus Uw bijdrage weer terug, daar de laatste nummers reeds overvol waren met copy, die reeds gezet was.

Met de meeste hoogachting

namens de Redactie,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie