Briefwisseling Menno ter Braak - W.J. Strijt

Menno ter Braak
aan
W.J. Strijt

Den Haag, 23 december 1935

Pomonaplein 22 Den Haag

23 Dec. 1935

Aan den WelEd. Heer

den Heer W.J. Strijt

N. Prinsengracht 1

Amsterdam.

Zeer geachte Heer.

Namens de Redactie moet ik U mededeelen dat het tijdschrift Forum met ingang van 1 Jan. 1935 zal ophouden te bestaan.

Daar de laatste nummers reeds overvol bleken met reeds gezette copy, was het niet mogelijk nog nieuwe bijdragen te plaatsen.

Namens de Redactie

met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie